K čemu slouží katastrální mapa?

Geopas.cz

Katastrální mapa je mapa, která je používána k zaznamenávání a zobrazení vlastnických práv k nemovitostem ve státě. Jsou to mapy, které vytváří úřad pro katastrální účely a používají se k identifikaci, sledování a popisu nemovitostí. Katastrální mapa nám pomáhá získat přesnou informaci o vlastnictví pozemku.

Katastrální mapy obsahují údaje o pozemcích včetně jejich vlastníků, jejich hranicích, stavebních objektech a dalších údajích o nemovitostech. Katastrální mapa je vyhotovena ve shodě s předpisy a představuje právní základ pro vlastnická práva k nemovitostem.

Katastrální mapa je velmi důležitá pro získávání údajů o nemovitostech. Je důležitá pro správní úřady, aby mohly vykonávat správní činnosti, pro finanční úřady, aby mohly vybírat daně a poplatky z nemovitostí, a pro stavební úřady, aby mohly vydávat stavební povolení. Katastrální mapa také slouží jako vodítko pro prodej, pronájem a další transakce s nemovitostmi.

Kromě toho se katastrální mapy používají k vytváření map pro různé účely, například pro účely reklamy, veřejného plánování a národního bezpečnostního systému. Katastr nemovitostí slouží také k posouzení hodnoty nemovitosti a určení místních daňových sazeb.

Rozšířený katastr nemovitostí má název GeoPas.cz

Do katastru nemovitostí můžete nahlížet i jinak, a získat spoustu dalších užitečných informací, které byste jinak museli hledat v rámci mnoha jednotlivých registrů.

GeoPas.cz je systém, který pomáhá lidem získat komplexní a přesné informace o nemovitostech a okolí. Pomocí interaktivní mapy poskytuje data z katastru nemovitostí, např. ekonomickou situaci, počet obyvatel nebo informace o životním prostředí. Geopas může být použit k průzkumu dané oblasti při plánování podnikání a získání informací o místě, kde se chystáte žít nebo podnikat. GeoPas je snadné používat a poskytuje komplexní a přesné informace. Viz. ukázka - katastrální území Velká Buková.

Jinými slovy - GeoPas.cz je služba, pomocí které jedním kliknutím zjistíte například to, jestli katastrální území stojí v záplavové oblasti. Stejně tak se seznámíte s občanskou vybaveností či s jiným důležitým údajem, jež se vám může hodit třeba při posuzování ohledně výhodnosti koupě nemovitosti.

Publikováno: 29. 11. 2022 / Aktualizováno: 25. 02. 2023

Kategorie: Zahrada a exteriér

Autor: Roman Zemanek