V letošním roce ADMD slaví 20 let od svého založení

ADMD – Asociaci dodavatelů montovaných domů slaví v letošním roce 20 let od svého založení. Jak se vyvíjel trh s dřevostavbami a jaké milníky ADMD za tyto roky provázely? Pojďme se na to podívat.

Jak to vlastně celé začalo?

V roce 2000 se sešlo několik zástupců dřevostavbařských firem, kteří měli chuť tento obor zlepšit a to jak po stránce kvality provedení dřevostaveb v ČR, tak i informovanosti veřejnosti o tomto typu konstrukce. Proto se rozhodli založit asociaci. Zakládající firmy, které jsou dodnes členy ADMD jsou spol. A T R I U M s.r.o., Haas Fertigbau Chanovice a Avanta Systeme. V roce 2006 ve spolupráci s Výzkumným ústavem dřevařským Praha vznikla certifikace Dokument národní kvality. Tato certifikace kontroluje jak návrh konstrukce, tak i samotné provedení domu na stavbě, aby byly dodrženy všechny důležité postupy při realizaci dřevostavby. Podle této certifikace se dodnes ověřují všechny členské firmy v ADMD a to nejen při vstupu do asociace, ale pravidelně každý rok. Certifikace samotná samozřejmě reflektuje vývoj celého stavebnictví a pravidelně dochází k její aktualizaci. Členové ADMD postavili za uplynulých 19 let téměř 10 000 kvalitních dřevostaveb. V současné době pod rukama jejich řemeslníků vyrostou přibližně 2 kvalitní domy každý pracovní den. ADMD od roku 2010 začala vydávat pravidelně Bulletin, který se i v současné době dostává k návštěvníkům stavebních veletrhů a je k dispozici také elektronicky na webu ADMD. V roce 2012 se díky spolupráci s Českou spořitelnou podařilo vytvořit produkt Hypotéka na dřevo, který je stále možné využít. Toto byl ve své době zlomový krok pro financování dřevostaveb hypotékami, protože dřevostavby se staví rychleji a uvolňování hypoték po dostavění 1m stěny bylo poměrně náročné, jelikož dřevostavba díky své rychlosti stojí do několika dnů pod střechou. V roce 2013 byl zvolen první uvolněný předseda ADMD pan Ing. Vratislav Blaha CSc. a ADMD tak měla větší prostor ke svému růstu. V tomto roce byla také přijata do Evropského svazu dřevostaveb (EFV) a dokonce v roce 2015 uspořádala zasedání tohoto svazu v České republice. V roce 2014 se členové ADMD shodli na zavedení Etického kodexu protože věří, že je to ta správná cesta k úspěšné budoucnosti. Cílem kodexu je, aby členové ADMD působili na trhu vůči svým zákazníkům, obchodním partnerům i vůči sobě navzájem s respektem, seriózně a na vysoké úrovni podnikatelské kultury a přispívali tak nejenom k dobrému jménu dřevostaveb v České republice, ale hlavně ke spokojenosti zákazníků. Od roku 2014 ADMD pořádá každoročně akci Den otevřených dřevostaveb, při které mohou lidé navštívit rozestavěné i dokončené dřevostavby a případně i některé výrobní závody. Pocítí tak kvalitu dřevostaveb na vlastní kůži. V letošním roce se bude akce Den otevřených dřevostaveb konat 10. 10. 2020 a bližší informace najdete na webu ADMD a nebo www.DenDrevostaveb.cz. V roce 2015 se ADMD zaměřila ještě více na spokojenost zákazníka. Začali jsme sdružovat prověřené stavební dozory pro dřevostavby a také zavedli úřad Ombudsmana ADMD. I přes veškerou snahu vyrobit a smontovat novou dřevostavbu v maximální kvalitě, může totiž nastat situace, kdy objednatel není s vybranou stavební firmou spokojen a některé výkony (mnohdy neúspěšně) reklamuje. V těchto případech nabízí ADMD oběma smluvním stranám možnost využít tohoto smírčího orgánu pro dřevostavby, jehož smyslem a úkolem je obnovit přerušenou komunikaci a stížnost, resp. reklamaci objednatele, objektivně posoudit a navrhnout oběma stranám vyřešení jejich sporu smírčím způsobem. V roce 2019 ADMD změnila svoji organizační strukturu a z řad členů zvolila předsedu Výkonné rady ADMD Ing. Michala Šopíka. Nově vznikla funkce ředitel ADMD, do které byla výkonnou radou jmenována Ing. Lenka Trandová. ADMD se také zaměřila na posílení spolupráce mezi členy díky akci Kulatý stůl techniků ADMD, kde mohou firmy diskutovat správnost řešení konstrukčních detailů a posunout tak dřevostavby na vyšší úroveň. Oslavy 20 let od založení ADMD zahájili členové a partneři v lednu prvním dvoudenním zasedáním Valné hromady ADMD, na kterém se setkali i s další významnými hosty spolupracujícími s asociací. Pod článkem se můžete také podívat na video, kde se dozvíte co přejí členové a partneři ADMD naší asociaci k narozeninám. https://www.youtube.com/watch?v=B8SPyIE_PWg&feature=emb_title Dovolte mi na závěr poděkovat všem předsedům, kteří ADMD vedli, všem členů výkonné rady, kteří se pravidelně schází a pracují na činnosti ADMD, také všem členů a partnerů ADMD, kteří přispívají k prosazování kvality dřevostaveb a v neposlední řadě také všem uživatelům dřevostaveb, kteří vložili důvěru do našich firem a pomáhají nám tak šířit pozitivní povědomí o kvalitních dřevostavbách v České republice. Za sebe bych ráda popřála ADMD hlavně aktivní členy a spoustu dalších spokojených uživatelů dřevostaveb do budoucna. Ing. Lenka Trandová ředitelka ADMD

Publikováno: 14. 05. 2020 / Aktualizováno: 29. 05. 2023

Kategorie: Stavba a rekonstrukce