Hrubá stavba dřevostavby

Hrubá stavba dřevostavby se vlastně sestává z dřevěné konstrukce, která zahrnuje obvodové nosné stěny, vnitřní stěny, stropní konstrukci a střechu. Nejprve ale musíme získat potřebné stavební povolení a připravit výrobní dokumentaci, stejně tak zapojit inženýrské sítě a komunikace. Poté, co zpřístupníme zdroj vody a elektřiny do vzdálenosti maximálně deseti metrů od staveniště, zprovozníme systém kanalizace a instalujeme základovou desku, kterou následně odizolujeme, můžeme teprve tehdy započít s hrubou stavbou. Stěny vnější i vnitřní se sestávají z několika vrstev. Vnější stěny, které jsou tlusté přibližně třicet centimetrů, je tvořena zhruba jedním centimetrem sádrokartonu, parozábrany (to jest folie z PVC), asi šestnácti centimetrů dřevěné konstrukce a izolace, na kterou je pak připevněna síťka s podkladní stěrkovou omítkou a bílá akrylátová omítka, abychom vytvořili zdání zděného domu. Vnitřní stěny jsou oproti těm vnějším poloviční, tedy zhruba patnácticentimetrové. Skládá se opět přibližně z centimetrové vrstvy sádrokartonu a deseti centimetrů dřevěné konstrukce a izolace, zbytek této konstrukce je pak ze sádrokartonu. Pak tu máme střešní konstrukci, která je obvykle tvořena betonovými taškami. Hrubá stavba je podle definice většiny stavebních firem základy se základovou deskou, nosné svislé a vodorovné konstrukce, dále krov s pojistnou hydroizolací a kontralatěmi. Jinými slovy vzducho a vodotěsně uzavřená dokončená konstrukce stavby. Co máme tedy v rámci hrubé stavby již dokončeno? Jsou to nosné konstrukce včetně izolací (to jest nosné příčky, obvodové stěny a konstrukce střechy), dále dřevěné okna či případně balkónové dveře spolu se dveřmi vstupními a finální střešní krytina, která může být tvořena jak šindely z asfaltu, tak ocelovým plechem s plastovou úpravou. Nezbytná je pro hrubou stavbu také instalace okapového systému, který by měl být ideálně z lakovaného plechu. Co ale hrubá stavba neobsahuje, je například komín, schodiště nebo sanitární a zařizovací předměty. Po její instalaci tedy ještě nemůžete tak úplně bydlet. Představme si hrubou stavbu jako lidskou kostru pokrytou kůží. Uvnitř takového organismu ale chybí ještě vnitřní orgány, které budeme muset dodat my sami. 

Publikováno: 19. 11. 2012

Kategorie: Stavba a rekonstrukce | Dřevostavby