Dřevostavby Stavba

Lze financovat výstavbu dřevostavby hypotékou?

Zalíbil se vám montovaný rodinný dům (RD)? Zaujala vás nabídka výstavby typizované dřevostavby doslova za pár týdnů? Kromě pečlivého výběru stavební firmy je třeba i uvážit z jakých prostředků a za jakých podmínek budete svůj dům snů financovat.

V minulosti koupit dřevostavbu prostřednictvím hypotečního úvěru bylo téměř nemožné a jedinou možností byla koupě z vlastních prostředků. Banky uváděly nejrůznější důvody, především pak se obávaly „nestálého“ zajištění úvěru zastavovanou (financovanou) nemovitostí. Zároveň stanovit budoucí odhadní hodnotu takovéto stavby nebylo lehké, jelikož odhadci pracují s tzv. srovnávací metodou, kterou u dřevostaveb mnohdy nemohli použít, jelikož jich bylo postaveno velmi málo. S rostoucí poptávkou po montovaných domech však i banky přišly s úpravou svých metodik a s nabídkami variant řešení, jelikož si uvědomily jaký „potenciál obchodu“ v této oblasti je.

V dnešní době získat hypotéku na koupi či výstavbu dřevostavby není již tak obtížné, avšak stále je třeba si dopředu zjistit podmínky dané banky a to především v otázce uvolňování finančních prostředků. Zjednodušeně lze říci, že banky nabízejí tři varianty řešení. Forma tzv. předhypotečního úvěru, kdy banka uvolní všechny potřebné peníze, aniž by v daném okamžiku měla zajištěn úvěr zástavou. Poté, co je stavba montovaného RD dokončena a je zapsaná v katastru nemovitostí (KN), se vyznačí zástavní právo zřízené ve prospěch banky a předhypoteční úvěr, kde se splácely pouze úroky z vyčerpané jistiny, se překlopí již v klasický hypoteční úvěr. Další variantou, zde lze říci že nejjednoduší, je pak zřízení zástavního práva na jiné nemovitosti a to opět minmálně do doby, než je dřevostavba schopna zápisu do KN. Třetí dnes nabízenou možností je již od počátku čerpat podstatnou část přostředků z hypotečního úvěru v tzv. tranších (až do výše 90% LTV, tedy z ceny díla) bez nutnosti zápisu rozestavěného RD do katastru nemovitostí a zřízení zástavního práva k tomuto RD, avšak za podmínky jiného zajištění – zpravidla směnkou.

Vraťme se však zpátky k firmám zabývající se výstavbou dřevostaveb, jelikož i oni vám mohou usnadnit financování. Ve smlouvě o dílo, která je v těchto případech sjednávána, je možné si stanovit podmínky úhrady celé či velké části peněz až po dostavbě hrubé stavby, připadně celého montovaného RD. V takovémto případě banka může nabídnout klasický hypoteční úvěr se zástavou financující nemovitosti.