Lze financovat výstavbu dřevostavby hypotékou?

Zalíbil se vám montovaný rodinný dům (RD)? Zaujala vás nabídka výstavby typizované dřevostavby doslova za pár týdnů? Kromě pečlivého výběru stavební firmy je třeba i uvážit z jakých prostředků a za jakých podmínek budete svůj dům snů financovat. V minulosti koupit dřevostavbu prostřednictvím hypotečního úvěru bylo téměř nemožné a jedinou možností byla koupě z vlastních prostředků. Banky uváděly nejrůznější důvody, především pak se obávaly „nestálého“ zajištění úvěru zastavovanou (financovanou) nemovitostí. Zároveň stanovit budoucí odhadní hodnotu takovéto stavby nebylo lehké, jelikož odhadci pracují s tzv. srovnávací metodou, kterou u dřevostaveb mnohdy nemohli použít, jelikož jich bylo postaveno velmi málo. S rostoucí poptávkou po montovaných domech však i banky přišly s úpravou svých metodik a s nabídkami variant řešení, jelikož si uvědomily jaký „potenciál obchodu“ v této oblasti je. V dnešní době získat hypotéku na koupi či výstavbu dřevostavby není již tak obtížné, avšak stále je třeba si dopředu zjistit podmínky dané banky a to především v otázce uvolňování finančních prostředků. Zjednodušeně lze říci, že banky nabízejí tři varianty řešení. Forma tzv. předhypotečního úvěru, kdy banka uvolní všechny potřebné peníze, aniž by v daném okamžiku měla zajištěn úvěr zástavou. Poté, co je stavba montovaného RD dokončena a je zapsaná v katastru nemovitostí (KN), se vyznačí zástavní právo zřízené ve prospěch banky a předhypoteční úvěr, kde se splácely pouze úroky z vyčerpané jistiny, se překlopí již v klasický hypoteční úvěr. Další variantou, zde lze říci že nejjednoduší, je pak zřízení zástavního práva na jiné nemovitosti a to opět minmálně do doby, než je dřevostavba schopna zápisu do KN. Třetí dnes nabízenou možností je již od počátku čerpat podstatnou část přostředků z hypotečního úvěru v tzv. tranších (až do výše 90% LTV, tedy z ceny díla) bez nutnosti zápisu rozestavěného RD do katastru nemovitostí a zřízení zástavního práva k tomuto RD, avšak za podmínky jiného zajištění – zpravidla směnkou. Vraťme se však zpátky k firmám zabývající se výstavbou dřevostaveb, jelikož i oni vám mohou usnadnit financování. Ve smlouvě o dílo, která je v těchto případech sjednávána, je možné si stanovit podmínky úhrady celé či velké části peněz až po dostavbě hrubé stavby, připadně celého montovaného RD. V takovémto případě banka může nabídnout klasický hypoteční úvěr se zástavou financující nemovitosti.

Publikováno: 04. 09. 2013

Kategorie: Stavba a rekonstrukce | Zahrada a exteriér | Dřevostavby