I bourání malé stavby může způsobit mnoho odpadu. Kam s ním?

To, že v domácnostech běžně třídíme plasty, kovy, také papír a běžný odpad je dnes už běžné. Věděli jste ale, že se musí podobným způsobem recyklovat také stavební suť vznikající bouracími pracemi? I když bouráte možná velmi malý objekt, vzniknout může hromada odpadu, se kterým v nejlepším případě běžně do sběrného dvora, kde dojde k jeho třídění a následné recyklaci.

Co je to stavební odpad?

Nabízí se však otázka, co to vlastně stavební odpad je. Mluvíme především o vzniklé stavební suti, ve které bychom našli například zbytky cihel, omítek a barev, také staré dveřní zárubně nebo okna. Obecně je to tedy směs nějakého materiálu, do které se mohou přimíchat také různé dráty, vodovodní nebo odpadní potrubí a další. Každá běžný občan musí pamatovat na to, že se stavební odpad v žádném případě neodstraňuje tak, že se hází do běžných kontejnerů ani popelnic určených pro komunální odpad. Sběrné dvory jsou místa, kam suť patří, případně je dobré oslovit specializované firmy, které si s takovým odpadem poradí.

Co se s takovým odpadem děje pak?

Nabízí se otázka, co se s takovým odpadem děje potom. Stavební odpad je především tříděn a následně recyklován, aby mohl být v další fázi znovu použitý. Když je určený k dalšímu použití, mluvíme už o takzvané druhotné surovině, se kterou se také takto nakládá při stavební výrobě. V blízké budoucnosti se pravděpodobně bude druhotná surovina vzniklá ze stavební suti používat ve stavebnictví běžně, dnes je to stále spíše výjimkou. Ministerstvo životního prostředí však za nastolení této změny urputně bojuje. Pakliže by to nebylo možné, doporučuje se odpad mechanicky upravit tak, aby byl recyklát použitelný například k původnímu účelu. Zmiňované snaze ministerstva se úplně nelze divit. Vždyť ročně se takového odpadu vyprodukuje kolem 15,6 milionů tun. Naštěstí míra jejich využití se přibližuje již 85 %.

Publikováno: 28. 10. 2022

Kategorie: Rady a tipy