Vzduchotěsnost pláště dřevostavby

Vzduchotěsnost pláště dřevostavby je velice důležité, protože proudící vzduch nám může v případě četných spár způsobit značné energetické ztráty, při kterých se nám nevyplatí žádný nízkoenergetický dům vůbec využívat. Přitom mohou rozhodovat i malé a okem nepostřehnutelné netěsnosti, jimiž může unikat nepředstavitelné množství tepla. Jak těmto únikům zabránit? Následkem neodborně provedené vzduchotěsnosti pláště té které dřevostavby kromě ztrát energií a samozřejmě nepříjemného a studeného průvanu je i možnost vzniku nejrůznějších plísní a hnilob. Tak pro příklad - když vznikne při čtrnácticentimetrové tloušťce spára veliká jen jeden milimetr, dosáhneme na jednom metru čtverečním izolace zvýšení součinitele prostupu tepla z 0,3 na 1,4 W/m2K, což je poměrně velmi zvýšená hodnota. V běžných cihlových domech přebírá funkci vzduchotěsné roviny omítka, u dřevostaveb tuto funkci plní takzvané parotěsné (či také parobrzdné) folie, případně deskový materiál v podobě dřeva. Vzduchotěsná rovina musí být provedena bez jakýchkoliv spár či přerušení, přesahující části (okapový sloupek či nejrůznější trubky a kabely) je třeba neprodyšně přelepit manžetami či butylovými lepícími páskami. Pokud správně instalujeme parotěsnou folii, zabráníme i vlivu vlhkosti na celou konstrukci a tím pádem zabráníme pak dalším případným tepelným ztrátám i v tomto ohledu. Neberme v potaz názor některých \\\"odborníků\\\" o tom, že utěsňování staveb je proti zdravému rozumu, protože stavba musí takzvaně dýchat. To je sice pravda, ale nemělo by tomu tak být skrze obvodový plášť, ale spíše pomocí například dostatečného větrání. Místa, která se z hlediska vzduchotěsnosti pláště špatně izolují, jsou například u venkovních dveří, oken (včetně těch střešních) a v místech rozvodů elektroinstalace, stejně jako u komína a v místech spojů vnitřních stěn s vnějšími. Nemáme se ale čeho bát, existují totiž testy vzduchotěsnosti, které se mohou spustit už během výstavby nebo u právě dokončené stavby. Jde o takzvaný Blower-Door test, někdy ale stavební firmy dělají takovéto kontroly už automaticky a bez vyžádání. Vzduchotěsnost určitě nelze podcenit, jinak můžete přijít ročně třeba i několik tisíc korun. 

Publikováno: 21. 11. 2012

Kategorie: Stavba a rekonstrukce