Evropa je doslova hladová po tepelných čerpadlech, využijte i vy jejich výhody ve svůj prospěch

Tepelná čerpadla jsou odpovědí na otázku: Jak na dlouhou dobu vyřešit starosti s rostoucími cenami elektřiny, zemního plynu a dalších konvenčních zdrojů tepla? Kvalitní tepelné čerpadlo ke svému provozu, a to i v teplotách -25 °C a více, potřebuje volně dostupnou energii ze svého okolí, např. vzduch či geotermální teplo, a minimum elektřiny. Kromě toho, tepelná čerpadla své majitele zbavují starostí s pravidelným doplňováním a skladováním paliva, omezováním používání neekologických zdrojů tepla a opakovanou změnou dodavatele zemního plynu, uhlí apod.

Graf vývoje ceny elektřiny v uplynulých 3 letech

Zdroj: www.kurzy.cz

Výhody tepelných čerpadel jasně dokládá i rostoucí zájem o ně, ať už v České republice či ostatních zemích Evropské unie:
  • tepelná čerpadla dnes najdete téměř u každé druhé novostavby v západních spolkových zemích Německa,
  • v severní Itálii pak najdete regiony, kde tepelná čerpadla dodávají více než třetinu spotřebovaného tepla,
  • Rakousko a Švýcarsko vidí v tepelných čerpadlech, resp. jejich využití pro výrobu tepla rezidenčním budovám, alternativu k energii z větrných elektráren, biomasy či fosilních paliv.

Domácnosti ve Švédsku nedají na tepelná čerpadla dopustit

Pokud se podíváme na druhou a chladnější stranu Evropy, ve Skandinávii ještě dnes najdete tepelná čerpadla instalovaná v 80. letech minulého století, době po tzv. druhém ropném šoku, kdy byly tamní domácnosti nuceny hledat alternativy k do té doby velmi oblíbeným olejovým kotlům. Tato reference, tj. schopnost fungovat desítky let v klimatických podmínkách chladné severní Evropy, pak dává jistotu i domácnostem v tuzemsku.

Abyste se nespálili dříve než se ohřejete

Aby Vám však tepelná čerpadla sloužila spolehlivě desítky let a náklady za teplo byly skutečně minimální, je třeba řídit se těmito doporučeními:
  • Koupi tepelného čerpadla konzultujte s dodavatelem , který má ve své nabídce více typů čerpadel a je tak schopen Vám doporučit typ čerpadla, který je pro Váš typ nemovitosti nejvýhodnější.
  • Při výběru tepelného čerpadla preferujte kvalitní zařízení, u kterých je dodavatel schopen doložit pravdivost uváděných parametrů výkonu, topného faktoru a hlučnosti. , Dobrým vodítkem pro výběr tepelného čerpadla je přidělení evropské značky kvality Q.
  • Dbejte na kvalitu instalace tepelného čerpadla. V optimálním případě, ať tepelné čerpadlo instaluje tým zkušených techniků samotného prodejce, ne „univerzální“ řemeslník.
  • Dodržujte rozsah, kvalitu a frekvenci pravidelného servisu tepelného čerpadla.
Samozřejmě, dobrým zdrojem informací a doporučení mohou být i lidé ve Vašem okolí, kteří již tepelné čerpadlo využívají k vytápění svého domu, zde však berte v potaz možné odlišnosti způsobené zejména objemem spotřebovaného tepla a způsoby využití čerpadla, např. ohřev vody, využití coby klimatizace, využití pro ohřev vody ve venkovním bazénu, dispozice vytápěné nemovitosti apod.

Publikováno: 20. 10. 2019

Kategorie: Stavba a rekonstrukce